OGILTIGA RÖSTER

Sveriges största småparti

Vilka vi är

Vi består av tusentals röstberättigade personer som aktivt tagit ställning i politiken, gjort vår medborgerliga plikt att rösta, men vars röster ogiltigförklarats. Vi är, med bred marginal, Sveriges största småparti. I riksdagsvalet 2018 fick vi 58 546 röster och är därmed:
 • 8 gånger större än Piratpartiet
 • 4,5 gånger större än Medborgerlig Samling
 • 3 gånger större än Alternativ för Sverige
 • dubbelt så stora som Feministiskt Initiativ

Vårt mål

Fyraprocentspärren kom till 1968 i syfte att förhindra småpartier att ta sig in i riksdagen och på så sätt ytterligare stärka de större partiernas position. Det skulle även skydda det största partiet från vad de själva ansåg som “skadlig partisplittring”. Ytterligare ett argument som framförts till denna spärregels försvar är att det ska förenkla regeringsbildningen, något som i valet 2018 inte visade sig stämma.

Ogiltiga röster är mycket positiv till spärregler till riksdagen och vill höja spärrgränsen från 4 till minst 40 procent.

Med en 40-procentsspärr kan vi på ett demokratiskt sätt inkludera samtliga röster i Ogiltiga rösters väljarbas. Vi kan således eliminera ett flertal problem, bland annat alla problem med framtida regeringsbildningar.

Vår ideologi – Att främja ogiltigheten

Vi verkar för att…

 • fler beslut och avtal ska ogiltigförklaras
 • fler sedlar och mynt ska vara ogiltiga betalningsmedel
 • fler bilar ska underkännas på bilbesiktningen
 • fler webbadresser ska vara ogiltiga. Error #404 är vårt signum!

Vad vi gör…

 • Vi skrapar alltid kontrollrutan på Trisslotter
 • Använder ogiltiga tecken i användarnamn och mailadresser
 • Betalar med ogiltiga kort och uppvisar ogiltig legitimation
 • Ökar den ogiltiga frånvaron i skolor och på arbetsplatser
 • Vår partistämma är inte behörigen sammankallad